Заказ процесси

1Сурамжылоо

2Кол жазманы даярдоо

3Тастыктоо долбоору

4Үлгү өндүрүү

5Үлгү жеткирүү

6Партиялык өндүрүш

7Сапатты текшерүү

8Таңгактоо

9жөнөтүү

10Товарды тастыктоо

11Төлөм